Zásady ochrany osobních údajů​

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme Vám mít nad nimi plnou kontrolu.

1.2. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1.3 Správcem Vašich osobních údajů je společnost Byzkids, s.r.o. (dále jen „Společnost“), se sídlem K Zeleným domkům 803/65, 148 00 Praha 4, IČ: 04453468, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 247925.

1.4 Společnost provozuje webové stránky www.byzkids.comwww.topappaward.czwww.pricingskoleni.cz. Vaše osobní údaje Společnost zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

1.5 Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@byzkids.com.

1.6 Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou v České republice, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1 Používáním služby od společnosti Byzkids, s.r.o. nám svěřujete informace, včetně svých osobních údajů, kontaktních a identifikačních údajů.

2.2 Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

2.3 Osobní údaje, které zpracováváme, jsou údaje, které nám sami poskytne vyplněním příslušného formuláře, registrace, případně dohledáním a ověřením informací na internetu (např. ve veřejně přístupných registrech jako IČ osoby nebo název společnosti pro vytvoření účetního dokladu nebo pro další marketingové aktivity Společnosti).

2.4 Nikdy nevyžadujeme a nevyhledáváme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladů apod.).

2.5 Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii jeho práce s danou službou, plnit právní povinnosti a zasílat obchodní sdělení a činit další marketingové aktivity.

 

3. DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

 

3.1 Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

3.2 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby a firmy podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě objednávky, zajišťující služby provozování webu, marketingové služby a další služby v souvislosti s provozováním služeb Společnosti.

3.3 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

3.4 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i poskytovatelé CRM a emailingové služby (jako např. HubSpot, Pipedrive Mailchimp a další), dodavatelé správce, případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které správce využívá.

 

4. MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

 

4.1 Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů služeb využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již uživateli služeb poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

4.2 Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravují příslušné právní předpisy zemí uvedených výše, nikoli GDPR.

4.3 Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli služeb a klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou.

4.4 Na základě předchozí návštěvy našich služeb se vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom vás na našich webech rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností jako např. Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz nebo AdForm, které ke zjištění provedené návštěvy využívají Cookies uložené ve vašem prohlížeči.

4.5 Pro nabídnutí našich služeb i dalším uživatelům, kteří se vám podobají, využíváme služby oslovení podobného publika nabízené společnostmi jako např. Google a Facebook. Obě služby ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč (hash ID). Jinými slovy řečeno, neukládají si vaši e mailovou adresu.

 

5. ZKVALITŇOVÁNÍ A VÝVOJ NAŠICH SLUŽEB

 

5.1 Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje, které získáváme prostřednictvím toho, jak uživatelé využívají naše služby nebo jak nás hodnotí. Výsledkem by měla být maximální optimalizace kvality našich služeb a informace dalších klientů a uživatelů o jejich kvalitě. Společnost si vyhrazuje právo zveřejnit hodnocení služby pro vlastní marketingové aktivity (bez Vašich osobníc údajů, není-li s Vámi dohodnuto jinak).

 

6. ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1 Společnost přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR a příslušných právních předpisech nebo v jiných závazných právních předpisech České republiky a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

6.2 Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů nebo uživatelů služeb přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

6.3 Na vyžádání je Společnost povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům.

 

7. SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

 

7.1 Každý uživatel našich služeb má následující práva, která musí být v souladu s aktuálními příslušnými právními předpisy v České republice, a to: právo na přístup k osobním údajů, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo na ochranu soukromí a právo odvolat souhlas. Pro tyto účely kontaktujte info@byzkids.com.

7.2 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

7.3 Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ve smyslu čl. 12 odst. 6 GDPR ověřit totožnost žadatele v souvislosti s uplatňovanými právy.

 

8. ZÁVĚR

 

8.1 Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.3.2021 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.pricingskoleni.cz.

8.2 Společnost Byzkids, s.r.o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby měnit a aktualizovat.

8.3 Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

 

Podmínky ochrany osobních údajů si můžete také stáhnout zde